Smart Workspaces in de Zorg

Uitdaging: Veranderende werkplekbehoefte in de Zorg

De IT-behoefte van zorgorganisaties verandert continu. Medewerkers wensen niet langer gebonden te zijn aan vaste apparatuur, maar verlangen flexibiliteit van de organisatie én van IT. We zien dit keer op keer terugkomen in vragen en cases van zorgklanten. In veel gevallen zorgt een traditioneel ingericht organisatiemodel ervoor dat oplossingen onmogelijk lijken, maar KEMBIT laat u graag zien dat dit niet het geval hoeft te zijn.

De centrale standaard desktop, decentrale desktop, mobile devices en modaliteiten vragen net als cliënten en patiënten om persoonlijke aandacht. Is het dan zinvol om alle werkplekken binnen een zorgorganisatie op dezelfde manier te laten functioneren? Een werkplek is generiek, maar tegelijkertijd specifiek. Een ECG-werkplek, operatiekamer, COWs of bloedafname zijn niet zomaar met elkaar te vergelijken. Tussen audiometrisch gebruik van een computer of een EPD-systeem zit immers een wereld van verschil.

 

Oplossing: De Smart Workspace voor Hulpverleners

De KEMBIT Workspace Architects bestuderen interne werkmethodieken, onderzoeken user cases, inventariseren zorgprocessen en vertalen alle wensen met betrekking tot het gebruik en de functionaliteit in een nieuw ontwerp. De eindgebruikerservaring staat van start tot finish centraal. Het gemak, de snelheid en de juiste autorisatie lopen dan ook als een rode draad door het hele proces. Generiek en specifiek worden alle transformatieaspecten nauwkeurig en gedetailleerd in kaart gebracht; binnen zorg hebben we immers te maken met diverse inrichtingsbehoeften.

KEMBIT creëert een werkplek die met hulpverleners meereist en speciaal ontwikkeld is voor het zorgproces. Op deze werkplek worden zorg specifieke applicaties aangeboden, die gebonden zijn aan medische randapparatuur of specifieke processen. Openstaande medische applicaties kunnen vanuit willekeurige werkstations vergrendeld en ontgrendeld worden. Snel, eenvoudig, maar bovenal veilig en gepersonaliseerd; speciaal ingericht voor de zorg van nu.