Globale Datarapportages met Power BI

Uitdaging: Inzicht in globale data

Om in een steeds sneller veranderende wereld zakelijke doelstellingen te blijven realiseren, is het inzichtelijk maken van data cruciaal. Voor organisaties die wereldwijd opereren, is dit inzicht een uitdaging op zich, omdat het analyseren van globale data in veel gevallen een kostbaar proces is. Als bestaande systemen geen oplossing bieden om wereldwijd data aan elkaar te koppelen, hoe kan men dan toch globaal inzicht verkrijgen? Daar heeft KEMBIT een oplossing voor, waarbij investeren in een nieuw systeem of een aanvulling op het huidige systeem niet nodig is.

Oplossing: Power BI

Business Intelligence (BI) maakt de organisatie als het ware “slimmer”. De juiste informatie is op het juiste tijdstip beschikbaar voor de juiste personen in het juiste formaat. BI kan gegevens registreren en analyseren, waarna de verworven kennis en informatie kunnen worden toegepast om de prestaties van de organisatie te verbeteren. IT ondersteunt dit proces en verhoogt de efficiëntie.

Naast traditionele BI bestaat er een specifieke variant, die Self Service Business Intelligence heet. Microsoft heeft dit product in de markt gezet onder de naam Power BI. Met Power BI ontwerpen en implementeren eindgebruikers hun eigen rapporten en analyses binnen een goedgekeurde en ondersteunende architectuur- en toolsportefeuille.

Power BI vraagt geen zware technische investeringen of diepgewortelde kennis van IT. Het is een moderne tool, die kan worden ingezet binnen de driehoek snelheid, samenwerking en doelgerichtheid. Het is een product dat perfect bij de informatiebehoefte aansluit, zonder in teveel technisch detail te hoeven treden.

KEMBIT ontwikkelt, modelleert en implementeert de juiste Power BI-omgeving die past bij de organisatiebehoefte. Het opgestelde template biedt de mogelijkheid om wereldwijde rapportages te maken op basis van organisatie specifieke wensen. Creativiteit en de Scrum-manier van werken die KEMBIT hanteert, leidt in samenwerking met de organisatie tot een perfect passend product. De tool stelt organisaties in staat om de echte kracht van data te leren kennen en toe te passen binnen de bedrijfsvoering. De data wordt omgezet in rijke analyses en heldere visuele rapportages, die voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk zijn. Zo wordt inzicht verkrijgen in bedrijfsprocessen een fluitje van een cent!