Healthcare en Security: Het Persoonsgebonden Account en Werkstations

Uitdaging: Security op Werkstations

Binnen de zorgsector staat de zorg logischerwijs centraal. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het efficiënter en effectiever maken van de zorg. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren, maar het ontbreekt zorginstellingen vaak aan tijd en capaciteit om zich hierin te verdiepen en alle mogelijkheden te verkennen. Toch kan ICT het werk van hulpverleners op diverse gebieden vereenvoudigen en ervoor zorgen dat gestelde wetten en regels op versimpelde wijze nageleefd kunnen worden.

De NEN7510-richtlijn stelt bijvoorbeeld dat iedereen die werkzaam is binnen de zorgsector een persoonsgebonden account moet hebben. Deze accounts dienen hulpverleners te gebruiken om in te loggen in de digitale systemen. In principe logisch; iedere stap in het patiëntendossier moet immers te herleiden zijn. Maar wat nou als je als hulpverlener in gesprek bent met een patiënt en wordt weggeroepen voor een spoedgeval? Log je dan eerst uit op je werkplek? Bij KEMBIT begrijpen we dat deze actie voor artsen en hulpverleners onwerkbaar is. Het vooropstellen van de gezondheid van de mens is immers de essentie van de zorgsector.

Het beveiligen van persoonsgegevens zal bij hulpverleners in tijden van een noodgeval waarschijnlijk geen topprioriteit hebben. De gegevens op de computer die niet is uitgelogd zijn echter in principe toegankelijk voor iedereen, wat een mogelijk datalek tot gevolg kan hebben. Niet uitloggen op werkplek A zorgt daarbij voor moeite of onmogelijkheid bij het inloggen op werkplek B, waardoor het spoedgeval wellicht minder snel afgehandeld kan worden.  

Oplossing: Virtual Desktop Werkplek

Inloggen, uitloggen en het gevaar dat onbevoegden toegang hebben tot patiëntengegevens zijn met de introductie van een Virtual Desktop Werkplek voorbij. KEMBIT past geavanceerde technieken binnen de biometrische security toe in ziekenhuizen of zorginstellingen. Dankzij nieuwe innovaties als gezichtsherkenning krijgen hulpverleners automatisch toegang tot het werkstation waarop ze werken en worden ze automatisch uitgelogd wanneer ze het werkstation verlaten.

Slechts een fractie van een seconde is nodig om het systeem te activeren en te deactiveren. Automatisch wordt hierdoor voldaan aan de NEN7510-richtlijnen en blijven gegevens enkel inzichtelijk voor geautoriseerde gebruikers. Daarnaast bespaart het hulpverleners tijd, wat zeker binnen de zorgsector van cruciaal belang kan zijn, en zijn irritaties en stress door het in- en uitlogprobleem voorgoed verleden tijd.