Mobiele Applicaties met C#, .NET en Xamarin

Uitdaging: Werkprocessen vereenvoudigen

De eerste ontmoeting met cliënten blijkt voor sommige organisaties in de wijkverpleging een veelomvattend proces. Voordat er gestart kan worden met het verlenen van zorg wordt er door de verpleegkundigen veel tijd besteed aan het invullen van formulieren. Dit papierwerk reist vervolgens naar de centrale administratie, waar handtekeningen worden gezet en gegevens worden geadministreerd. Voor het finetunen van de laatste details keert het dossier terug bij de cliënt.

Onder het toeziend oog van de verpleegkundige worden de laatste zaken op schrift vastgelegd, waarna het definitieve basisdossier wederom een reis aflegt naar het hoofdkantoor. Naast het feit dat dit grotendeels handmatige project vertragend werkt, is de kans op fouten heel reëel. De foutgevoelige factoren én het onnodige tijdverlies zorgen vaak voor irritatie bij de verantwoordelijke wijkverpleegkundigen.

Voor de realisatie van het vereenvoudigde intakeproces biedt KEMBIT dé oplossing. De versimpelde manier van werken is niet alleen praktisch, maar dankzij efficiëntie kunnen de arbeidsuren die voorheen geïnvesteerd werden in het intakeproces nu worden besteed aan daadwerkelijke zorg!

Oplossing: Applicatieontwikkeling voor tablets op basis van C#, .NET en Xamarin

Digitalisering heeft ook binnen de zorg haar intrede gedaan. Niet alleen smartphones, maar ook mobiele werkplekken zijn bij steeds meer zorgorganisaties te vinden. KEMBIT haakt in op deze ontwikkeling door een slimme oplossing te bedenken die het werkproces vereenvoudigd en de kans op fouten minimaliseert. KEMBIT ontwikkelde een tabletapplicatie, die de oorspronkelijke papieren formulieren gebruiksvriendelijk digitaliseert. Wijkverpleegkundigen kunnen met de introductie van deze tabletapplicatie direct overgaan tot het invullen, ondertekenen en verzenden van alle benodigde documenten, zonder dat er veel overbodige verzendtijd mee gemoeid is.

De digitalisering van het intakeproces is dankzij de investering in tablets en slimme oplossingen snel te realiseren. Onze ervaren developers doorgronden met uiterste precisie allereerst het bestaande werkproces binnen de organisatie. Vervolgens worden de toekomstgerichte gedachtegangen gedetailleerd uitgewerkt in een ontwerp. Met een C# shared codebase gebruiken onze developers Xamarin tools om native Android-, iOS en Windows-apps te schrijven, die niet alleen veilig en efficiënt, maar ook zeer gebruiksvriendelijk zijn.

Door de optimalisatie van het werkproces is de werkdruk verlaagd, wordt er geen dubbel werk meer geleverd, is er minder administratie en is de kans op fouten tot een minimum gereduceerd. De snelheid van het nieuwe werken resulteert in een forse besparing van uren, die nu in de daadwerkelijke zorg geïnvesteerd kunnen worden!