Applications en Zorg: Het Multidisciplinaire Zorgportaal

Uitdaging: Multidisciplinaire zorg

Een complexe hulpvraag van de patiënt of cliënt binnen de eerste lijn vraagt vaak om de inschakeling van meerdere zorgdisciplines. Een goede samenwerking tussen de zorgverleners is dan noodzakelijk.

Hoe kan een totaaloverzicht van alle betrokken zorgdisciplines worden gerealiseerd? Welke communicatiesystemen zijn hiervoor geschikt? Hoe kan de praktische kant van de onderlinge samenwerking vereenvoudigd worden en realiseren we een gezamenlijk behandelplan?

Oplossing: Webportaal met geïntegreerde beeldcommunicatie

Eén systeem, online vergaderen, gecoördineerde eerstelijnszorg, één gezamenlijk behandelplan en één elektronisch zorgdossier. Het webportaal is speciaal door KEMBIT ontwikkeld voor een optimale samenwerking binnen de eerste lijn. Het multidisciplinaire samenwerkingsmodel vormt de basis van dit virtuele gezondheidscentrum, waarbinnen de huisarts de centrale bewaker van het totale zorgproces is.

Via een beveiligde omgeving maakt de zorgverlener een dossier aan. Naar aanleiding van de door de patiënt of cliënt ingevulde vragenlijst (aan de hand van ICF inclusief VAS-scores) volgt een mogelijk zorgadvies. Het advies wordt verzonden aan de huisarts, die tevens per e-mail bericht ontvangt over de mogelijkheid om bepaalde zorgdisciplines in te schakelen. De betreffende zorgdisciplines ontvangen vervolgens bericht dat hun interventie is gewenst. Iedere zorgdiscipline stelt zelf de diagnose en het behandelplan op. De monodisciplinaire gegevens worden in het webportaal samengevoegd tot een gezamenlijk plan van aanpak.

Een multidisciplinair overleg wordt door het portaal automatisch belegd. In het overleg wordt het gezamenlijke behandelplan met alle zorgdisciplines online afgestemd. Dankzij de ingebouwde interface worden gebruikers binnen één omgeving in de gelegenheid gesteld om middels videoconference met elkaar te communiceren. De geïntegreerde beeldcommunicatie biedt vele voordelen. Het is voor de patiënt of cliënt bijvoorbeeld niet noodzakelijk om naar de zorginstelling toe te gaan en voor de zorgverleners wordt het plannen van afspraken efficiënter. Bovendien hoeven zorgorganisaties niet te langer te investeren in losse communicatiesystemen.

Na verwijzing zullen de benodigde diagnostische middelen via het webportaal automatisch worden ingezet. Therapieën of bijvoorbeeld thuiszorg kunnen worden opgestart. Een opvolgend multidisciplinair overleg wordt door het webportaal automatisch belegd, om de communicatie en afstemming tussen de diverse zorgdisciplines te continueren.

Het webportaal richt zich op patiënten en cliënten uit alle leeftijdscategorieën. Dankzij automatisering komt er een zorgproces op gang, waarbij de diverse zorgdisciplines gedurende de gehele behandeling op elkaar zijn afgestemd. Het vermindert planningstijd en maakt communicatie tussen zorgdisciplines onderling en communicatie met de patiënt of cliënt zelf laagdrempeliger en eenvoudiger.