Case

De missie van Topsport Limburg is om de jeugd in Limburg de mogelijkheid te bieden om hun ideaal te verwezenlijken binnen een omgeving met Olympische ambitie. Samen met partners uit onderwijs, zorg, sport en het bedrijfsleven creëren ze een topsportinfrastructuur waar talentvolle sporters gebruik van kunnen maken in hun opleiding tot topsporter.

Topsport Limburg is een netwerkorganisatie die wordt aangestuurd door professionals. Hun ambitie bestaat uit meerdere speerpunten. Kennis en nieuwe kennis uit de sport verbinden met andere domeinen en het verstevigen van de positie en het imago van Limburg binnen nationale en internationale (sport)netwerken maken daar zondermeer deel van uit.

Oplossing

Verbinden en verstevigen is onlosmakelijk verbonden met een heldere kijk op en complete inzage in data. Gegevens bleken niet effectief inzichtelijk en veel dubbele handelingen in meerdere systemen waren vereist om informatie up-to-date te houden, met als logisch gevolg dat er ook veel dubbele informatie in de systemen stond genoteerd. KEMBIT inventariseerde en creëerde een CRM systeem specifiek voor sporters. Een nieuwe geautomatiseerde, efficiënte, gecentraliseerde en tijdbesparende manier van werken.

Geert Ruigrok, Directeur Topsport Limburg: “Voor Topsport is de beste expertise nog niet genoeg en wordt altijd het maximale gevraagd. In KEMBIT hebben wij een partner die aan deze competenties voldoet en steeds voor ons klaarstaat om ervoor te zorgen dat wij als onze organisatie aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen”.